VOMAT | mikrofiltrace chladících olejů

Zařízení společnosti VOMAT GmbH jsou zaměřena hlavně na mikrofiltraci olejových chladicích maziv pro kovozpracující průmysl. Sortiment zahrnuje řešení pro samostatné a modulární jednotky, centrální filtrační systémy, stejně tak i klientsky specifická zařízení. Variabilní možnosti řešení chlazení oleje interní či externí formou, přídavné nádrže, před-separační jednotky, různé možnosti pro likvidaci recyklovatelných materiálů aj. umožňují optimalizovaná komplexní řešeni pro individuální potřeby filtrace.

Vaše výhody s VOMAT® filtračními systémy:

 • Plný průtok: filtrace v režimu plného průtoku (ne bypass), umožňuje filtrovat celkový objem chladící kapaliny také během zpětného proplachování
 • Zpětný proplach: části filtrů jsou proplachovány čistým olejem, ne stlačeným vzduchem - úspora energie
 • Jemnost filtrace: jemná filtrace částic > 3-5 µm
 • Teplota oleje: přesné kontroly chladící kapaliny je dosahováno díky ± 0,2 K nebo ± 1,0 K
 • Viskozita oleje: filtrace oleje s viskozitou až 15 cSt. při teplotě 40 °C
 • Energetická účinnost: Systém se automaticky přizpůsobuje požadavkům na olej v brusných strojích - vysoká energetická účinnost, tzn. velmi nízké provozní náklady systému
 • Recyklovatelný odpad: možnosti automatické odčerpávání pomocí sedimentátoru. Zbytková olejová vlhkost v odpadu 5-6% = snadnější a účinnější likvidace
 • Anti-blok systém: nedochází k ucpání filtračního systému v případě vniknutí vody, povrchového maziva nebo hydraulického oleje
 • Pracovní místo: filtrace na minimálním prostoru díky kompaktnímu designu, avšak s dostatečným objemem chladící kapaliny v systému
 • Dálková údržba: možnost sledování systému přes internet - minimalizace možných systémových poruch díky včasnému odhalení možné příčiny
 • Servis: všechny systémové komponenty jsou vyráběny in-house (filtrace + chlazení) = kompletní servis

STA | odstředivé separátory procesních kapalin

Odstředivé separátory společnosti STA Separatoren-Technik & Anlagenbau GmbH využívají fyzikální efekt fáze separace v odstředivých polích a to zejména pro čištění procesních kapalin. Odstraněné "sušiny" jsou čisté a opravdu suché. Odstředivé separátory jsou relativně kompaktními a snadno integrovatelnými systémy vhodnými pro široké využití.

Příklady aplikací:

 • Čištění emulzí a olejů
 • Dokončovací operace (broušení, lapování, honování)
 • Bypass forma dočišťování centrálních chladících okruhů
 • Sklářské operace (optické, rovné, solární sklo i sklokeramika)
 • Zpracování kapalin z průmyslových praček
 • Příprava povrchů (alkalické odmašťování, fosfátování)
 • Výroba tištěných spojů
 • Odstraňování kalů (lakovací systémy)

WEIMA | drtiče, briketovací lisy

WEIMA je celosvětově známá svým vysokým standardem, pokud jde o kvalitu. Naše drtiče a briketové lisy jsou stabilní, spolehlivé a ekonomické - a pokud jde o inovace, neustále zvyšujeme naše standardy. Ti, kteří si od nás objednávají stroje, si mohou být jisti, že získají řešení nejvyšší kvality na míru.

"WEIMA drtiče a briketové lisy jsou vyráběny v Německu v našich závodech v Ilsfeldu (Bádensko-Württembersko) a Annaburgu (Sachsen-Anhaltsko). Náš 250-ti členný pracovní tým vyrábí v našich zařízeních o rozloze 10.000 m2 více než 1.000 řešení každý rok pro naše zákazníky po celém světě."

Martin Friz, generální ředitel společnosti WEIMA Group GmbH & Co. KG

Příloha

WEIMA - drticky, briketovaci lisy

RUEZ | filtrace, separace, centrální systémy

Firma RUEZ se nachází na jihu Německa a za posledních 210 let se vždy zabývala prací s kovy a plechy pro různé oblasti použití. Jde o rodinný podnik s organickým růstem a spoustou "KNOW HOW", který se vyvíjel po generace od klempířů (rok založení 1804) až po moderní výrobní závody spojené s nejmodernějšími zařízeními, které umožňují ekonomickou výrobu a návrhy jednotlivých komponent až po celé centrální systémy.

 • Kvalita pro nás znamená dodávat optimalizované, dlouhodobé, cenově zajímavé produkty a systémová řešení.
 • Náš sofistikovaný systém zajišťování kvality zaručuje konzistentní kvalitu od fáze plánování až po poprodejní servis.
 • Námi dodávané díly pro konkrétní aplikace jsou optimalizovány pouze na základě našich zkušeností.
 • Zařízení RUEZ se osvědčila po celá desetiletí v extrémních podmínkách našich náročných a mezinárodně angažovaných zákazníků.

ARP | recyklační systémy

Společnost ARP GmbH & Co. KG je strojírenskou společností, která se specializuje na vývoj a dodávky zařízení - kompletních systémů pro likvidaci třísek a špon, recyklaci kapalin a ekologických technologií. Ústředí je v Alpirsbachu, SRN a v současné době společnost zaměstnává cca 55 osob. Sortiment výrobků je rozdělen na dvě hlavní linie:

 1. skupina výrobků: Zařízení a systémy na zpracování a třídění třísek, úrovňové čerpací a vakuové systémy pro odvod třísek, systémy pro drcení a zmenšování velikosti třísek, odstřeďování a přepravu třísek, jakož i nové a inovativní technologie pro skladování třísek.
 2. skupina výrobků: Stroje pro zmenšování velikosti odpadu a dále zařízení pro recyklaci, granulaci, zpracování potravin, papíru, plastů a textilií.