Regenerace oleje z kalu, odstraňování vody z oleje

Prostřednictvím této služby nabízíme jak filtraci standardní (mechanickou), tak i úpravu oleje vícestupňovou. Při tomto postupu se nejprve olej zahřívá, aby se snížila jeho viskozita a tím se zlepšila filtrační účinnost. Potom se s použitím vysokorychlostních odstředivek odstraní většina nečistot těžších než olej. Následně se olej podrobí filtraci na křemíkových filtrech. Podle typu kontaminantů může být přesnost filtrace hodně pod 1 µm! Další možností je odstraňování vody z oleje (havarijně, dlouhodobě).

Hlavní důvody proč olej regenerovat?

 • Nižší spotřeba oleje
 • Nižší hmotnost odpadu
 • Finanční efektivita (nižší spotřeba oleje, výhodnější výkup odpadu, tzn. jde o výrazné úspory!)
 • Provádění dle potřeb zákazníka v jeho prostorech
 • V závislosti na množství odpadu lze službu provádět nepravidelně, cyklicky či nepřetržitě
 • Plná zodpovědnost za organizaci a průběh celého procesu
 • Součástí služby je test vzorků, 1-denní větší test přímo u zákazníka, vyhodnocení, návrh řešení vč. předpokládané účinnosti!
 • Klienti se mohou pochlubit snížením nákladů spojených s nákupem obráběcích olejů až o 50%!

Procesní kapaliny

Procesní kapaliny jsou u CNC strojů používány především kvůli nutnosti ochlazení procesu oddělování třísky při obrábění. Většina tepla odchází s třískou a procesní kapalina přebírá velké množství tohoto tepla. Tímto zabraňuje přílišnému ohřevu obráběcího nástroje a obrobku, které by vedlo například ke ztrátě vlastností nástroje.

Volbou vhodné procesní kapaliny lze zvýšit produktivitu obrábění o 50 až 200% oproti obrábění za sucha. Dalšími přednostmi při použití procesní kapaliny je zvýšená kvalita obrobeného povrchu a prodloužení životnosti obráběcího nástroje. Nejčastěji používanými řeznými prostředími jsou u obrábění kapaliny, pasty, olejová mlhovina a plyn.

V rámci naší dosavadní praxe jsme schopni Vám nabídnout procesní kapaliny pro tyto segmenty:

 • Obrábění kovů
 • Roury a trubky
 • Ocelářství
 • Nehořlavé hydraulické kapaliny
 • Služby chemického managementu

Nabízíme Vám cíleně vyvinuté 
procesní chemikálie pro všechny operace:

 • Obráběcí & brusné chladící kapaliny
 • Řezné oleje
 • Tvářecí maziva & maziva pro tažení
 • Průmyslová odmašt’ovadla
 • Systémově čističe
 • Prostředky na ochranu proti korozi
 • Kapaliny pro kování za tepla i za studena
 • Separační kapaliny
 • Válcovací kapaliny
 • Povlakové systémy
 • Hydraulické kapaliny

Proč spolupracovat s firmou LH Services s.r.o.?

 • Snížení celkových nákladů na jednotku produkce
 • Snížení zmetkovitosti
 • Snížení prostojů strojů
 • Zvýšení produktivity
 • Zvýšení životnosti nářadí
 • Zlepšení kvality povrchu
 • Snížení množství chemických odpadů
 • Integrované produkty, aplikační podpora a nabídka servisu
 • Měření a monitorování hodnoty vytvořené ve vašich procesech
 • Svoboda v zaměření se na vaše klíčové aktivity

Produkty pro kování